Geeography · SSC CGL 2016

कुछ प्रमुख क्रांतियाँ

पीली क्रांति – तिलहन उत्पादन नीली क्रांति – मछली उत्पादन श्वेत क्रांति – दुग्ध उत्पादन ग्रे क्रांति – उर्बरक उत्पादन गुलाबी क्रांति – झींगा उत्पादन सिल्वर क्रांति – अंडा उत्पादन सुनहरी क्रांति – वागवानी उत्पादन काली क्रांति – पेट्रोलियम उत्पादन भूरी क्रांति – कोकोआ उत्पादन इंद्रधनुषी क्रांति – समग्र कृषि उत्पादन लाल क्रांति – टमाटर… Continue reading कुछ प्रमुख क्रांतियाँ